Pôrod – Nová rodina – Psychický komfort

banner

Pôrod – Nová rodina – Psychický komfort

 

Vitajte a cíťte sa tu ako doma. Táto stránka je určená pre vás rodičov – budúcich aj tých, čo už bábätko máte. Poskytneme Vám dokonalý vhľad do problematiky rodičovstva v každej jeho fáze. Postaráme sa o Vás v každom ohľade – nielen informáciami a vhľadom, ale aj po emočnej stránke. Pre Váš celostný komfort.

 

Ponuka pre rodičov 

 

K U R Z  pred pôrodom:  ČAKÁME BÁBO – komplexná príprava na pôrod a rodičovstvo (zákonitosti, princípy, mechanizmy…atd. atd.)  + zaujímavé popôrodné bonusy – PONUKA kurzov: Typy kurzov a ich ceny – najbližší v nedeľu 23. apríla 2017. Ak potrebujete prípravu skôr, poskytujeme možnosť individuálnej prípravy.

P O R A D E N S T V O  pre harmonické spoločné bytie:  ÚSPEŠNÉ DOJČENIE – spolu-BYTIE mamy a dieťaťa – dojčenie, nosenie, spánok a mnoho iného 

E  M O Č N Ý   K O U Č I N G :  Emočný koučing budúcich rodičov, emočné vyladenie po pôrode,   spracovanie smútku, rozpakov, pocitu poníženia, ľútosti atp. – popôrodné „baby blues“, všetky druhy ťažkých pocitov, emočné vyladenie atd. atp.

Emočný koučing je súčasťou poradenstva. V jemnej forme je tiež súčasťou kurzu.

 

vesele bejby 2016

P O S T A R Á M E   S A   O   V Á S   po každej stránke 

Pred pôrodom, keď je bábätko ešte schované a aj po narodení dieťatka. Poskytujeme dokonalý vhľad do problematiky rodičovstva a pomáhame Vášmu produktívnemu nastaveniu. 

Pracujeme na Vašej sebadôvere a sebaistote – podporujeme Vás. Aby ste sa stali: harmonickí rodičia.

 

 

Prečo hovoríme o harmonickom rodičovstve? Preto, lebo je to stav, ktorý prináša pokoj, radosť a aj zadosťučinenie a hrdosť. Pocit plného života. Všetko vítané emočné stavy, kedy život je prežívaný ako pekný. Má zmysel hľadať harmóniu.

Harmónia je v našich životoch a teda aj v rodičovstve vysoko želaný a aj žiaduci stav. Z harmónie profitujú rodičia aj dieťa a tiež všetky bytosti, ktoré sa vyskytujú v živote rodiny, a tak – celá spoločnosť.

Harmónia ako súlad túžob a očakávaní dieťaťa a matky vytvára v nich pocit šťastia. Z toho citovo, emočne profituje aj otec dieťaťa, starí rodičia aj ostatná rodina a aj priatelia. Ak by každý rodičovský pár hľadal predovšetkým harmóniu, bolo by na svete viac radosti a menej starostí a trápenia.

Spoločné bytie je pojem vystihujúci situáciu, ktorú si dieťa po pôrode a aj vo všetkých dňoch po ňom želá aj očakáva. Zároveň je to aj niečo, čo matka dieťaťu bezvýhradne, pudovo poskytuje. Otecko takisto. Vtedy vzniká harmónia – nesie v sebe spokojnosť, radosť, hrdosť aj lásku.

Pomôžeme aj Vám dostať sa do harmonického stavu už pred príchodom bábätka. Vhľad do princípov rodičovstva a emočné vyladenie, ktoré Vám poskytneme, podporuje harmóniu. 

 

Pojem  H A R M Ó N I A . . .

priroda-small

… vyjadruje istý súlad či jednotu rozmanitých vecí alebo dejov. Ako tu na obrázku. 

Byť v harmónii so sebou samým, s ľuďmi a s celým svetom – je tá najvyššia méta a úspech zároveň. Hľadať harmóniu vo svojom živote s bábätkom je vysoko zodpovedné. 

Bude nám cťou sprevádzať Vás na ceste za harmóniou.

 

Ponuka: Kurz – Poradenstvo – Emočné zdravie

       

|||   KURZ pred pôrodom  –  Čo získate účasťou na kurze   Č A K Á M E   B Á B O ?  

– Komplexnú predpôrodnú prípravu a následnú popôrodnú starostlivosť  

– Emočný koučing

a tieto bonusy:

– Bonus č. 1. – v hodinách pred pôrodom, ak je potrebná, GRATIS telefonickú konzultáciu s lektorkou Hypno-pôrodu

– Bonus č. 2. – v hodinách/dňoch po pôrode GRATIS konzultáciu s poradkyňou pre dojčenie ohľadom reakcií dieťaťa, laktácie, prisatia atd. 

– Bonus č. 3. – Harmonizujúce poradenstvo po pôrode (cenovo zvýhodnené 50 % zľavou) pre dojčenie, nosenie, spánok dieťaťa a komfort matky/rodičov atd. atp. – všetko ďalšie, čo treba vedieť pre harmonický život s dieťaťom

Bonus č. 4 –  Prístup do VIP zóny s e-mail poskytnutím zhrnutia princípov a zákonitostí predstavených na kurze – je to pre Vás tak kedykoľvek k dispozícii

– Bonus č. 5. – Terapiu EFT (cenovo zvýhodnenú o 20 %) – ak pôrod a dni po ňom boli traumatizujúce

         AKO VIDÍTE – kurzom to u nás zďaleka nekončí… Staráme sa o Vás aj po pôrode.

Emočná koučka a poradkyňa pre harmonické spolužitie s bábätkom – dojčenie, nosenie, spánkový režim, komunikáciu s dieťaťom a mnoho ďalšieho v spolupráci s lektorkou Hypno-Pôrodu Vám poskytnú profesionálnu starostlivosť od úplného začiatku Vášho rodičovstva. Viac o kurzoch: Obsah kurzu  + Typy kurzov 

 

 

|||   P O R A D E N S T V O  Úspešné dojčenie – Čo získate poradenstvom  pre dojčenie?

 Harmonizujúci pocit – sebaistotu v otázkach dojčenia, nosenia spánku dieťaťa ako aj ohľadom celostného komfortu dieťaťa a matky/rodičov s prvkami koučingu

– Vhľad do akéhokoľvek problému v živote s bábätkom – chaotické dojčenie, málo/veľa mlieka, klobúčik/odstránenie klobúčika, neprisávanie sa, nestabilné prisávanie sa, nespokojnosť pri dojčení, plač pri dojčení, odtŕhanie sa a opätovné prisávanie, časté a hojné výgrcky, nespanie, krátke spánky, nepokoj bábätka, „nikdy spokojné“ bábätko alebo „stále hladné“,  slabo priberá, veľa plaču, slabá alebo príliš bohatá laktácia, krátke/pridlhé spánky… atd. atd.

– Bonus č. 1 – Konzultácia (telefonicky) po poradenstve GRATIS

– Bonus č. 2 – podpora Vášho emočného stavu (telefonicky) GRATIS

 AKO VIDÍTE – poradenstvom u Vás doma to pre nás a Vás nekončí  🙂

Kontakt 0903 777 859

Viac v sekcii: Úspešné dojčenie

 

 

|||   E M O Č N Ý  K O U Č I N G  uzdravuje –  Čo získate emočným koučingom?

Pocit harmónie cez spracovanie tráum, aj pôrodnej traumy, každej traumy. Vaše dieťa cez riešenie Vašich rozličných záťaží z detstva, mladosti, z práce či rodinného života získa spokojnejšiu a sebavedomejšiu matku/otca. Všetci zísakte viac pohody a radostu, viac zdravia.

Spracovať je možné traumy z „ukradnutého pôrodu“, nezvládania bábätka, neporozumenia bábätku, pocit dezilúzie či vyprázdnenia… emočné zranenia, komplexy, nedostatok sebadôvery, pochybnosti, obavy, úzkosti, strachy…  Viac: www.terapia-eft.sk

Výhoda emočného koučingu: Klient získa nielen úľavu a dobrý pocit, získa aj nástroj, ktorý bude vedieť v budúcnosti použiť, ak potrebuje vyladenie či seba-koučing.

AKO VIDÍTE – koučingom to pre Vás nekončí. Získate do budúcnosti nástroj na vyladenie svojho emočného stavu.

 

breastfeeding-1350738_1920

 

 

 

 

 

 

ja-september-2014

Alena  Kolesárová  EFT Adv.

Vaša poradkyňa pre harmonické spolužitie s dieťaťom

Vaša emočná koučka

(zakladateľka kurzu Čakáme bábo)

 

 

Som tu pre Vás, sme tu pre Vás.

Aby Váš život s dieťaťom bol harmonický.