Pôrod – Nová rodina – Psychický komfort

banner

Milí budúci rodičia – vitajte na stránke o harmonickom rodičovstve.

 

vesele bejby 2016

P O S T A R Á M   S A   O   V Á S : 

– pred pôrodom, keď je bábätko ešte schované aj po jeho narodení 

– poskytujem úplný vhľad do problematiky rodičovstva a pomáham Vášmu produktívnemu nastaveniu 

– pracujem na Vašej sebadôvere a sebaistote – podporujeme Vás, aby ste boli hrdí a harmonickí rodičia

 

 

Prečo je reč o harmonickom rodičovstve? Lebo je to to, čo robí život pekným, dobrým, úžasným. Prípadne si prečítajte o pojme: Harmónia. Zrolujte nižšie.

 

 

 

|||   P O R A D E N S T V O  Úspešné dojčenie

Čo získate poradenstvom pre dojčenie?

 

 Dojčenie a Vhľad. Zistíte čo očakáva dieťa – harmonizujúci pocit – sebaistotu v otázkach dojčenia, priberania, vylučovania… atd., ale aj nosenia, jeho potreby blízkosti s mamou, spánku dieťaťa, ako aj ohľadom celkového komfortu dieťaťa a matky/rodičov s prvkami koučingu

Porozumenie akémukoľvek problému v živote s bábätkom – chaotické dojčenie, málo/veľa mlieka, klobúčik/odstránenie klobúčika, neprisávanie sa, nestabilné prisávanie sa, plytké prisatie, nespokojnosť pri dojčení, štrajk, plač pri dojčení, odtŕhanie sa a opätovné prisávanie, časté a hojné výgrcky, nespanie, krátke spánky, nepokoj bábätka, „nikdy spokojné“ bábätko alebo „stále hladné“,  slabo priberá, veľa plaču, slabá alebo príliš bohatá laktácia, krátke/pridlhé spánky… atd. atd.

Bonus č. 1 – Konzultácia (telefonicky) po pôrode GRATIS 

Bonus č. 2 – podpora Vášho emočného stavu (telefonicky) GRATIS

 

Kontakt 0903 777 859

 

 

 

|||   E M O Č N Ý  K O U Č I N G  uzdravuje

 Čo získate emočným koučingom? 

Emočné zdravie. Pocit harmónie cez spracovanie tráum, aj pôrodnej traumy, každej traumy. Vaše dieťa cez riešenie Vašich rozličných záťaží z detstva, mladosti, z práce či rodinného života získa spokojnejšiu a sebavedomejšiu matku/otca. Všetci zísakte viac pohody a radostu, viac zdravia.

Spracovať je možné traumy z „ukradnutého pôrodu“, nezvládania bábätka, neporozumenia bábätku, pocit dezilúzie či vyprázdnenia… emočné zranenia, komplexy, nedostatok sebadôvery, pochybnosti, obavy, úzkosti, strachy…  

Výhoda emočného koučingu: Klient získa nielen úľavu a dobrý pocit, získa aj nástroj, ktorý bude vedieť v budúcnosti použiť, ak potrebuje vyladenie či seba-koučing.

Koučingom to pre Vás nekončí. Získate do budúcnosti cenný nástroj na vyladenie svojho emočného stavu.

Harmónia je v našich životoch a teda aj v rodičovstve vysoko želaný a aj žiaduci stav. Z harmónie profitujú rodičia aj dieťa a tiež všetky bytosti, ktoré sa vyskytujú v živote rodiny, a tak – celá spoločnosť.

Harmónia ako súlad túžob a očakávaní dieťaťa a matky vytvára v nich pocit šťastia. Z toho citovo, emočne profituje aj otec dieťaťa, starí rodičia aj ostatná rodina a aj priatelia. Ak by každý rodičovský pár hľadal predovšetkým harmóniu, bolo by na svete viac radosti a menej starostí a trápenia.

Spoločné bytie je pojem vystihujúci situáciu, ktorú si dieťa po pôrode a aj vo všetkých dňoch po ňom želá aj očakáva. Zároveň je to aj niečo, čo matka dieťaťu bezvýhradne, pudovo poskytuje. Otecko takisto. Vtedy vzniká harmónia – nesie v sebe spokojnosť, radosť, hrdosť aj lásku.

 

 

Pojem  H A R M Ó N I A 

vyjadruje istý súlad či jednotu rozmanitých vecí alebo dejov. Ako to môžeme vidieť aj cítiť z obrázka nižšie. 

Byť v harmónii so sebou samým, s ľuďmi a s celým svetom – je tá najvyššia méta a úspech zároveň. 

Hľadať harmóniu vo svojom živote s bábätkom je vysoko zodpovedné a aj prínosné. 

Bude mi cťou sprevádzať Vás na ceste za Vašou osobnou a rodinnou harmóniou.

priroda-small

 

 

Aby Váš život s dieťaťom bol harmonický.

ja-september-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena  Kolesárová  EFT Adv.

Certifikovaná emočná koučka. Štúdium v rokoch 2012-2016 na ACHC&AAMET intl. spol. s r. o, Praha.

Certifikovaná poradkyňa pre harmonické spolužitie s dieťaťom – certifikovaná poradkyňa pre dojčenie. OZ Mamila. Prax od februára 2011. Pomoc približne piatim tisíckam matiek, rodín.

Zakladateľka kurzu Čakáme bábo (2013). Z kurzu profituje okolo 400 rodičovských párov.

Matka dospelého syna.