Emócie – obavy, neistota… – emočný koučing

leaves-15757_1920

Poznaj sám seba

Poznaj sám seba a budeš šťastný. (Sokrates)

V tejto jedinej vete je vyjadrená absolútna múdrosť. Iba ak človek rozumie sám sebe v každom aspekte svojho života, môže žiť kvalitný otvorený a zmysluplný život. Každé zaváhanie či neúspech v živote by mal byť pre človeka výzvou pátrať po príčinách a snažiť sa ich riešiť.

Tu je dôležitá sebaúcta. Napriek všetkému, čo človek kedysi pokazil, má sám seba držať v úcte. Odpustiť iným, ale aj sebe – je to, čo robí život príjemným.

 

Emócie

Emócie sú psychické (psychologické) procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdcového rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia) a zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak v človeku ďalšie psychologické procesy.

Emócie sú evolučne staršie ako rozumové správanie, preto sú ich prejavy silnejšie a ťažšie ovplyvniteľné. Pomerne ľahko sa prenášajú na druhých ľudí, panika, plač na pohreboch, neutíšiteľný smiech a podobne

Príliš silné emócie, aj keď sú pozitívne, môžu poškodiť zdravie. Dlhodobé pôsobenie určitej emócie, najmä negatívnej, môže viesť k zmenám zdravotného stavu.

Milan Nakonečný: Lidské emoce, Praha Academia 2000

 

Emócie určujú naše prežívanie. Či je príjemné alebo je ťaživé, o tom rozhodujú emócie. Majú tendenciu človeka „zaliať“ a ten potom býva šťastný alebo aj nešťastný. Emócia radosti vie spôsobiť nadšenie, kedy človek kričí svoju radosť alebo naopak, emócia smútku spôsobuje stíšenie, potemnenie, záporné, smutné naladenie. 

 

Prijaté konštrukty…

…môžu vzniknúť neuvedomene. Ak je človek vystavený pôsobeniu negatívnych, spochybňujúcich výrokov viacerých ľudí o sebe, prípradne po celé roky či opakovane, môže nevedomky prijať určitý konštrukt, ktorý vznikne z týchto výrokov. Na základe ich zmnoženia je následná emócia natoľko silná, že človek si môže o sebe vytvoriť názov, ktorý reprezentujú vyhlásenia typu: “Som absolútne nemožný/-ná!” – “Nikdy si nenájdem partnera/-ku, nie som toho hodný/-ná!” – “Je nemožné, aby som niekedy zažil/-la lásku!” Atp.

Ak človek má o sebe takúto mienku, spôsobuje to stagnáciu v energetickom systéme tela. Následkom toho vznikajú bloky v správaní aj v konaní či nekonaní v živote človeka. Všetko sa zadrháva, komplikuje. Človek s blokmi smeruje stále viac a viac do slepej uličky.

 

Čo polievaš, to rastie

Ak ružový krík zasadíme na slnečné miesto a potom ho primerane polievame a ak treba, postrekujeme proti voškám – zakvitne nádhernými kvetmi. A z toho môžu mať radosť všetci, ktorí ho vidia.

Ružový krík je analógia s človekom – ak človek dostáva emočné „živiny“, t.j. pochvalu, úctu a lásku, tak prospieva. Rastie do krásy, pohody a radosti zo života.

 

 

Emočná burina

… je plodom starostlivosti alebo nestarostlivosti o svoju psyché. Ak človek celé roky v sebe nosí či dokonca “pestuje” nevraživé, nepriateľské výroky, ktoré kedysi ktosi o ňom vyriekol a ktoré si sám o sebe napísal na pomyselný múr, okolo ktorého denne prechádza, obrazne povedané – môže “zarásť burinou”.  Jej semienko síce kedysi zasial ktosi iný, ale ak sa človek nevyrovnal so svojou negatívnou emóciou vzniknutou z nepriateľského správania k nemu či výroku o ňom, môže ho emočná burina zarásť a tak ho začať dusiť.

Ak si človek roky drží presvedčenie o svojej nedostatočnosti alebo nekonečnej smole, budú sa ho tieto záludné stavy či deje, úporne držať. Emočný koučing si s takýmito javmi hravo poradí. Náš kurz ČAKÁME BÁBO obsahuje takýto koučing.