Typy kurzov a ich ceny

T Y P Y   K U R Z O V   A   I C H   C E N Y

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz   Č A K Á M E   B Á B O    v obci Drahovce  n a  d v e  s o b o t n é  p o p o l u d n i a       |||      max.   d e s a ť   p á r o v     |||    minimálne   š e s ť   p á r o v      |||    Najbližší termín: 15. jún + 22. jún  – Ak sa kurz nenaplní, posúva sa o týždeň.

Cena pre pár: 50,- Eur – 2 x sobota od 14.30 do 18.30 – 4 + 4 hodiny h   |||   Kurz okrem poučenia ohľadom pôrodu, šestonedelia a života s bábätkom, dojčenie, spánok, pokoj či nepokoj, plač… atd. obsahuje aj základný emočný koučing

|||

Máte predstavu intímnejšieho kurzu? Od septembra Vám ho ponúkame:

B/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O  u vás doma  (čas dohodou) na dvakrát – dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h (Drahovce a okolie do 25 km)    |||   

Cena pre pár: 100,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

C/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O   v pohodlí domácnosti – u vás doma pre  d v a  p á r y   (čas dohodou) na dvakrát, dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h  u  vás  doma  (Piešťany a široké okolie)    |||    

Cena pre jeden pár (mamičku): 75,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

    

KURZY prebiehajú v príjemnej, svetlej miestnosti, vybavenej pohodlnými stoličkami a stolmi. Minerálky k dispozícii, káva takisto. Ovocie aj čokoláda pre Vaše osvieženie.

 

Každý kurz sa skladá z troch častí:

       P r v á   s o b o t a :

       1. časť: Úvod  – Rodičmi sa nerodíme, ale stávame  

       2. časť: Pôrod a porozumenie bábätku 

 

       D r u h á   s o b o t a :

       3. časť: Život s bábätkom

       Čo očakáva dieťa, prisatie, dojčenie, začiatok života. Život s bábätkom po príchode domov.

       Dojčenie, spánok, nosenie. Cesta k dobrému spoločnému bytiu. Atd atp.  

      (Kurz obsahuje koučing)  

      Viac v sekcii: Obsah kurzu

 

A K O   A   K E D Y   Z A P L A T I Ť 

Po odoslaní prihlášky e-mailom a jej prijatí a potvrdení z našej strany

uskutočnite platbu za kurz, resp. „manipulačný poplatok“ vo výške 15,- Eur. Doplatok 35,- Eur za skupinový kurz je potrebné uhradiť 30 dní či viac dní pred jeho začiatkom – tým bude Vaše miesto na kurze  r e z e r v o v a n é

Číslo účtu v Tatra banke: SK1911000000002924916085 (názov účtu: BONUM EST BONUM)

– Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo (mobil)

– Do poznámky prosím uveďte  svoje krstné meno a aktuálne priezvisko + dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takacova 28 11 2019