Typy kurzov a ich ceny

K U R Z Y  A   I C H   C E N Y 

T Y P Y   A   C E N Y   K U R Z O V

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz   Č A K Á M E   B Á B O    v obci Drahovce  n a  d v e  s o b o t n é  p o p o l u d n i a       |||      max.   d v a n á s ť   p á r o v     |||    minimálne   š e s ť   p á r o v      |||    Najbližší termín: 15. jún + 22. jún 

Cena pre pár: 50,- Eur – 2 x sobota od 14.30 do 18.30 – 4 + 4 hodiny h   |||   Kurz okrem poučenia ohľadom pôrodu, šestonedelia a života s bábätkom, dojčenie, spánok, pokoj či nepokoj, plač… atd. obsahuje aj základný emočný koučing

|||

Máte predstavu intímnejšieho kurzu? Od septembra Vám ho ponúkame:

B/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O  u vás doma  (čas dohodou) na dvakrát – dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h (Drahovce a okolie do 25 km)    |||   

Cena pre pár: 160,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

C/   Kurz   Č A K Á M E   B Á B O   v pohodlí domácnosti – u vás doma pre  d v a   alebo  t r i   p á r y   (čas dohodou) na dvakrát, dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h (3 + 3 hodiny)  u  vás  doma  (Piešťany a široké okolie)    |||    

Cena pre pár (mamičku): 90,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

    


BONUSY pre mamičku:

  1. Po pôrode gratis telefonická konzultácia resp. podpora-koučing

 

KURZY prebiehajú v príjemnej, svetlej miestnosti, vybavenej pohodlnými stoličkami a stolmi, ktorej okná smerujú do parčíka. Sedí sa aj na fit loptách, mamičky si môžu aj ľahnúť. Nápoje aj káva, takisto ovocie aj čokoláda sú k dispozícii.

 

 

           Každý kurz sa skladá z troch častí a vedie ho Alena Kolesárová

1. časť: Úvod  – Rodičmi sa stávame  

2. časť: Pôrod a porozumenie bábätku 

 

D r u h á   s o b o t a

3. časť: Život s bábätkom. Čo očakáva dieťa. Dojčenie, začiatok. Život s bábätkom po príchode domov. Dojčenie, spánok, nosenie. Cesta k dobrému spoločnému bytiu. Atd atp. (Kurz obsahuje koučing)    |||   Alena Kolesárová

      Viac v sekcii: Obsah kurzu

 

A K O   A   K E D Y   Z A P L A T I Ť 

Po odoslaní prihlášky (môže to byť aj mail) a jej prijatí a potvrdení z našej strany

uskutočnite platbu za kurz, resp. „manipulačný poplatok“ vo výške 15,- Eur. Doplatok za kurz (35,- Eur) má byť uskutočnený maximálne do 30 dní pred jeho začiatkom – tým bude Vaše miesto na kurze  r e z e r v o v a n é

na číslo účtu v Tatra banke: SK1911000000002924916085 (názov účtu: BONUM EST BONUM)

– Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo (mobil)

– Do poznámky prosím uveďte  svoje krstné meno a aktuálne priezvisko + dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takacova 28112019