Typy kurzov a ich ceny

K U R Z Y  A   I C H   C E N Y 

1/ Skupinový kurz na dve sobotňajšie popoludnia – maximálne   š e s ť  rodičovských párov   |||   minimálne  š t y r i  páry   |||    v trvaní 4 + 5  hodín  |||      Cena: 109,- Eur     |||     Cena sa neznižuje, ak sa otecko nezúčastní.      |||      Najbližší kurz je 15. 9.  + 22. 9. 2018

2/ Individuálny kurz pre  j e d e n  rodičovský pár na dve sobotňajšie/nedeľné popoludnia súhrnne v trvaní okolo 7 hodín    |||     Cena 149,- Eur     |||     Čas: dohodou, miesto kurzu: u vás doma.

3/ Špeciálny kurz s hlbším koučingom pre  j e d e n  rodičovský pár v trvaní okolo 8 hodín – na dvakrát  |||   sobota alebo nedeľa popoludní (dula 3 h + poradkyňa dvakrát, 3 h + 2 h)     |||     Cena: 179,- Eur     |||     Čas: dohodou, miesto kurzu: u vás doma.     


BONUSY pre mamičku:

  1. Po pôrode gratis telefonická konzultácia resp. podpora-koučing
  2. Poradenstvo po pôrode v pôrodnici alebo doma s 50 % zľavou, t.j. 25,- Eur.

 

KURZY prebiehajú v príjemnej, svetlej miestnosti, vybavenej pohodlnými stoličkami a stolmi, ktorej okná smerujú do parčíka. Sedí sa aj na fit loptách, mamičky si môžu aj ľahnúť. Nápoje aj káva, takisto ovocie aj čokoláda sú k dispozícii.

 

 

           Každý kurz sa skladá z troch častí

P r v á   s o b o t a

1. časť: Úvod  – Rodičmi sa stávame  |  Alena Kolesárová

2. časť: Pôrod a porozumenie bábätku |  Ľudmila Lichtneckerová … všetko k pôrodu, rozumieť potrebám dieťatka už v pôrodnici, dojčenie, adaptácia, pokoj bábätka, spánok…  Viac v sekcii: Program kurzu 

 

D r u h á   s o b o t a

3. časť: Život s bábätkom. Čo očakáva dieťa. Dojčenie, začiatok. Život s bábätkom po príchode domov. Dojčenie, spánok, nosenie. Cesta k dobrému spoločnému bytiu. Atd atp. (Kurz obsahuje koučing)    |||   Alena Kolesárová

      Viac v sekcii: Obsah kurzu

 

A K O   A   K E D Y   Z A P L A T I Ť 

Po odoslaní prihlášky (môže to byť aj mail) a jej prijatí a potvrdení z našej strany

uskutočnite platbu za kurz, resp. „manipulačný poplatok“ vo výške 15,- Eur. Doplatok za kurz (94,- Eur) má byť uskutočnený maximálne do 30 dní pred jeho začiatkom – tým bude Vaše miesto na kurze  r e z e r v o v a n é

na číslo účtu v Tatra banke: SK1911000000002924916085 (názov účtu: BONUM EST BONUM)

– Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo (mobil)

– Do poznámky prosím uveďte  svoje krstné meno a aktuálne priezvisko + dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takacova 28112018