EFT – Emotional Freedom Techniques

Motto: Pre správny život je potrebné zdravie duše.

(Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, 1875-1961)

 

Č O   J E   E F T ?   A   P R E Č O   S A   T U  S P O M Í N A  ?

 

EFT je jednoduchá metóda odbúravania škodlivých presvedčení o sebe.

EFT  – emočný koučing poskytuje emočnú slobodu.

Nevhodné, záporné presvedčenia o sebe môžu budúcu mamičku celkom kontaminovať, čiže – zneschopniť normálne porodiť.

Kurz ČAKÁME BÁBO obsahuje základný koučing so zámerom naučiť matky pracovať so svojimi negatívnymi emóciami alebo ako narábať s emóciami v praktickom živote.

EFT patrí do oblasti energetickej psychológie. Je to relatívne nová, okolo roku 1980 vytvorená metóda, vychádzajúca však zo starobylých princípov zdravia starej Číny, ktoré pred 5000 rokmi objavili mnísi v taoistických kláštoroch. Základom týchto princípov je, že telo a psyché sú jedno. Telo ovplyvňuje psyché (dušu) a psyché zas ovplyvňuje fungovanie tela. Liečením tela sa lieči aj duša a výsledkom je harmónia. Číňania majú na to výraz TAO.

TAO sa zaujíma o harmóniu s prírodou, ktorej súčasťou je aj človek. TAO sa zaujíma o spoločné bytie.

V našom prípade:

Aby telo a psyché jestvovali spolu v harmónii. Aby to bolo harmonické. Ako tu na obrázku

vyhlad-na-rieku1

 

Vraciame sa k výroku vyššie: Telo ovplyvňuje psyché (dušu) a psyché zas ovplyvňuje fungovanie tela.

Jednoducho – ak sa rodička bojí pôrodu, myslí na možné komplikácie či dokonca obáva sa svojho zlyhania – týmito myšlienkami oslabuje svoje telo. Ktoré má dobre porodiť. To však telo nemôže, lebo tieto myšlienky, strachy, obavy, neistoty – ho oslabujú až paralyzujú.

EFT je koučovacia metóda – technika spracovania negatívnych emócií spôsobujúcich blok v energetickom systéme tela, ktorá patrí do oblasti energetickej psychológie. EFT pomáha zbaviť sa nepríjemných, obťažujúcich emócií či pocitov, vychádzajúcich z problematických vnútorných vzorcov správania, presvedčení o sebe. Po ich spracovaní, odstránení prichádza k rozprúdeniu energie v organizme človeka. Tie sú u mnohých ľudí zablokované práve neuvedomenou, a teda nespracovanou negatívnou emóciou, ktorá sa však ustavične prediera do života človeka rozličnými negatívnymi pocitmi.

Človek-matka môže mať pred pôrodom plnú hlavu sama seba – svojich obáv, komplexov menejcennosti, svojej nedostatočnosti alebo trebárs myšlienok na zlyhanie pri pôrode.

Človek-matka sa môže cítiť neschopná alebo sa môže báť. Takáto emócia znamená pre ľudský organizmus toxický materiál. A ten zamoruje dušu aj telo človeka a tým spôsobuje blokovanie všetkých druhov energií a taktiež telesných tekutín, čiže aj laktácie.

Všetko v človeku je ovplyvnené touto negatívnou emóciou, o prítomnosti ktorej nositeľ nemusí mať ani tušenie. A ona predsa žije a človek-mama až príliš často pociťuje zovretie obavami, strachom, hnevom či smútkom, pochybnosťami, neistotou a sklamaním… Takáto emócia sa v organizme človeka správa ako parazit. Ak človek “niečo s tým nerobí”, t.j. ak sa nesnaží o nápravu svojho stavu, parazity sa množia a ovládajú človeka čoraz viac. Človek môže mať pocit, že nemá energiu, že je celkom prázdny. Môže cítiť smútok, bolesť a bezvýchodnosť. A to ho ničí.

A pokiaľ ide o budúcu matku alebo matku po pôrode, je to obzvlášť zložitá situácia. Trauma alebo traumy z minulosti, ktoré v nej žijú, vrhajú tieň na jej  budúcnosť. Býva plná obáv a úzkosti, čo je podaná ruka problémom pri dojčení – v spolužití s dieťaťom. Tu môže významne pomôcť terapia.

 

Ako môže EFT pomôcť?

Môže pomôcť nečakane mocne. A  môže pomôcť každému. Jednoduchým a jemným postupom, ktorý je prekvapivo účinný. Základom je terapeutické vedenie. To spočíva v spoločnom nachádzaní kľúčového bodu či bodov problému. A potom jeho následným spracovaním, “preprogramovaním”, čím – za sprievodu poklopkávania určitých bodov (meridiánových zakončení) na hornej časti tela človeka – prichádza k postupnému uvoľneniu viazanej energie. Tá môže opäť voľne prúdiť a človek sa cíti slobodnejšie. Niekedy je dokonca zakočený zvláštnym pocitom uvoľnenia. Dýcha sa mu lepšie, rozmýšľa sa mu lepšie a má lepší pocit. Pocíti úľavu a mnohí ľudia aj dôveru v seba samého.

Proces “preprogramovania” škodlivého, zdeformovaného nastavenia človeka, jeho nelichotivého názoru o sebe, spôsobujúceho v jeho živote stagnáciu alebo opakované prežívanie podobných ťažkých situácií je nečakane jednoduchý. Niekedy sa výsledok dostaví za veľmi krátky čas, bývajú to aj minúty. Niekedy však, ak je trauma navrstvená či zapletená alebo inak komplikovaná, je terapia dlhšia. Spravidla však človek po terapii pocíti silnú úľavu alebo uvoľnenie. Niekedy až pocit vyslobodenia či znovuzrodenia.

Človek sa s pomocou EFT môže zbaviť aj fyzických ochorení, od bolesti zubov cez bolesti kĺbov, takisto určitých foriem depresie či úzkosti. Môže si zlepšiť zrak aj sluch. Môže aj napriek faktu starnutia vyzerať podstatne mladšie. EFT je jednoduchá, jemná a veľmi silná technika, ktorá lieči prostredie duše a aj telo. Technika EFT je holistická terapia. “Telo a duša jedno sú” – Pre správny život je potrebné zdravie duše.