EFT pre budúcu mamičku

osob poraden

Ak ste pred pôrodom a pociťujete rozličné obavy alebo strachy či úzkosť z nepoznaného, je dobré sa s týmito emóciami vysporiadať už pred pôrodom. Ako odporúča a nabáda Dr. med. Thomas Verny, popredný svetovo uznávaný odborník na vplyvy prenatálneho a perinatálneho prostredia na rozvoj osobnosti dieťaťa v 1. pilieri svojej state Uvedomelé rodičovstvo v knihe Rodičovstvo od počatia:

“Vysporiadajte sa so svojimi démonmi.”

A dodáva 1. pravidlo uvedomelého rodičovstva:

“S odvahou konfrontujte temné stránky svojej bytosti, ako aj temné stránky svojho partnera. Pozrite sa na všetky svoje charakterové črty, na svoje strachy a starosti, ktoré sa skrývajú kdesi v pivnici vašej mysle, ktoré poškodzujú vašu schopnosť byť rodičom.”

 

 

 

 

 

Čo je strach a pociťovanie starostí? Sú to emócie alebo inými slovami: sú to temné stránky našich bytostí – nespracované negatívne emócie. Emócie významne ovplyvňujú náš život, doslova majú nad nami moc. Tie negatívne spôsobujú, že ako budúca matka môžete pri pomyslení na pôrod či život s bábätkom pociťovať úzkosť a strach. Mnohokrát tieto emócie pretrvávajú aj po absolvovaní predpôrodného kurzu, kde ste sa dozvedeli veľa potrebného a prospešného k pôrodu či dojčeniu. Nespracované emócie tohto typu však môžu podstatne negatívne ovplyvniť celý priebeh pôrodu, štart dojčenia, jeho úspešnosť a trvanie, a tým priniesť množstvo komplikácií, ktoré častokrát ústia do pôrodu cisárskym rezom a neskôr k predčasnému ukončeniu dojčenia. V skutočnosti však nemusí ísť o neriešiteľné komplikácie, ale o Vaše nevyriešené vnútorné bloky či úzkosti, ktoré za tým stoja a spôsobujú, že situácia sa javí ako neriešiteľná. Toto všetko môže mať vplyv na život s bábätkom a jeho prosperovanie, ako aj celé prežívanie príchodu dieťatka na svet – tejto veľkej, jedinečnej udalosti vo Vašom živote.

EFT dokáže spoľahlivo odstrániť tieto rušivé momenty, ktoré blokujú prirodzené procesy počas pôrodu a po ňom, štart dojčenia ako aj život s bábätkom.