EFT pre muža mladého, staršieho, starnúceho

Pomoc mladému mužovi, študentovi alebo už zamestnanému

  • Nedarí sa Vám v štúdiu tak, ako by ste si želali? Hoci sa učíte, výsledky nie sú dobré? Nedarí sa Vám v práci? Alebo sa Vám ju nedarí nájsť? Ťažko hľadáte v práci motiváciu? Strácate sebaistotu a vieru v nájdenie práce?

EFT môže pomôcť odstrániť Vaše vnútorné brzdy, ktoré blokujú Váš úspech, spochybňujú Vaše očakávania a sebahodnotenie, na základe čoho sa uvoľní stagnujúca energia, aby ste mohli byť úspešný.

  • Ste mladý, vzdelaný muž, vcelku pohľadný – a aj napriek tomu ste bez partnerky? 

EFT Vám môže pomôcť zbaviť sa vnútorných neistôt, obáv a podobných oslabení, aby ste opäť našli svoju sebadôveru, ktorá zmení Vaše nastavenie na problém na nastavenie na úspech.

 

Pomoc mužovi v strednom veku a mužovi po päťdesiatke

  • Cítite, že pri každodennom nasadení v práci a starostlivosti o rodinu sa Váš život akosi zacyklil a uniká Vám medzi prstami? Cítite obavu z príliš rýchlo sa ženúceho času? Máte pocit, že Vám život čosi dlhuje? Obávate sa ako to bude ďalej? Obávate sa straty svojej atraktivity? Cítite nespokojnosť alebo závisť či nevraživosť voči mladším mužom?

Terapia EFT môže Vašu nespokojnosť, obavy alebo aj iné negatívne emócie premeniť na vnútorný pokoj, vyrovnanosť, sebadôveru, schopnosť prijať meniacu sa kvalitu a nájsť v nej nové, širšie a zrelšie sebavedomie.