Koncepcia kurzu

Kurz je koncipovaný podľa najnovších poznatkov svetovo uznávaných odborníkov na tehotenstvo a pôrodníctvo, ako sú:  

– Dr. med. Michel Odent, pôrodník;

Henci Goer, pôrodná asistentka a inštruktorka ako aj aktivistka hnutia za humanizáciu pôrodov

– a najmä Susanne Colson ako rešpektovaná odborníčka na prirodzené dojčenie v prirodzenej polohe spontánne už po pôrode a v ďalších hodinách, tiež jedna z odborníčok na dojčenie pre WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)

manželia Searsovci, lekár a detská sestra, rodičia piatich detí, experti na vzťahovú väzbu a autori „príručky“ pre rodičov s príznačným názvom: Vzťahová väzba

 

rodicovstvo verny

Kurzom sa ako červená niť vinie línia ducha podpory pre rodičov ako uvedomelých kreátorov svojho budúceho dieťaťa, pričom sa opierame o poznatky a závery z výskumov Dr. med. Thomasa Vernyho, uznávaného mienkotvorného neonatológa a psychológa, ako aj Dr. Nielsa Bergmana https://www.youtube.com/watch?v=2IYtFrgbDUo

Zásadnou myšlienkou kruzu je rezonujúce zdôraznenie dôležitosti vytvárania pevnej vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom a medzi otcom a dieťaťom, ktorej atribútmi je dojčenie na požiadanie, nosenie a ostatné momenty kontaktného rodičovstva. Sú to tiež masáže či vedomé dotyky vychádzajúce z poznatkov Vimaly McClure, zakladateľky Asociácie masáží dojčiat. Z vytvorenia bezpečnej vzťahovej väzby môžu rodičia a dieťatko čerpať po celý budúci spoločný život, keďže dieťatko je ňou utvárané ako harmonická, stabilná a tvorivá osobnosť. A to je pre rodičov najväčšia možná odmena. Tým sa v budúcnosti pre partnerov: rodičia-dieťa uzatvorí životodarný kruh životnej stratégie „win-win“.

Súčasťou kurzu je aj koučing – zažitie porovnania „ako to pôjde“ a „ako to nepôjde“ a s tým súvisiace zoznámenie s jedinečnou harmonizujúcou a  uvoľňujúcou metódou EFT (Emotional Freedom Techniques), ktorá môže napomôcť naplno prežívať materstvo bez brzdiacich obáv a pochybností.

Pri práci používame praktické ukážky s bábikou ohľadom života s dieťaťom, polôh pri dojčení a jeho opatery.