Viac k nášmu pôsobeniu pre Vás

Milí rodičia, ste na webe venovanom vám, novým rodičom, ktorí stojíte pred novou etapou svojich životov. Našou ambíciou je pomôcť vám so všetkým, čo môžete potrebovať, aby sa z vás stali kompetentní a bezvýhradne milujúci rodičia, a tak úspešní rodičia. Aby ste uspeli vždy, v každej fáze vašich životov, či už ide o rodičovstvo na štarte, kedy je bábätko ešte „schované“ alebo je už s vami.

Ak ste v očakávaní, máme pre vás kurzy prípravy na rodičovstvo – pôrod a čas po ňom – Čakáme bábo.

Ak už je bábätko na svete, ale ak ten Váš život s bábätkom začal kostrbato alebo ak pôrod nebol úplne hladký…  teda pre situácie neprehľadné, či už ide o pohodu/nepohodu bábätka a mamičky alebo rozličné nedorozumenia pri dojčení, spánkoch – je k dispozícii pre vás Poradenstvo pre dojčenie.

Ak je relatívne všetko v poriadku, dieťatko priberá, mamička ho dojčí a zdanlivo je všetko fajn… ale mamička akosi nie je v pohode, niečo ju vyrušuje, robí vážnou a vlastne dieťatko tiež akosi pričasto plače… – pre takéto stavy diskomfortu, smútku či rozladenosti – je pre Vás pripravená EFT terapia – emočný koučing.

Bude nám cťou Vám pomáhať či už kurzom-prípravou na rodičovstvo alebo poradenstvom či EFT terapiou.

 

Prečo vlastne je potrebné sa na rodičovstvo pripraviť? A prečo býva tak veľa nedorozumení „ohľadom bábätka“…?

V našej spoločnosti pretvávajú zažité stereotypy, ktoré skôr vytvárajú ne-harmonické rodičovstvo. Či je to medicínsky pôrod, opatera dieťaťa podľa určitých „šablón“ a tabuliek, časovanie dojčenia/prisávania a rôzne druhy separácie dieťaťa od matky alebo aj nedostatok správnych informácií – to všetko sú prekážky v snahe vytvoriť pokojné, harmonické spolužitie rodičov s dieťaťom. A tie kazia život rodiny… robia ho neurotickým a neradostným.

Ak rodičia nemajú informácie, poučenie a vhľad – nerozumejú, a tak zlyhávajú. Môžu zlyhávať aj ak majú skryté traumy, rany na duši… Rodičmi nie sme automaticky, stávame sa nimi. Je to proces hľadania a nachádzania. A tiež šanca stať sa lepším a silnejším človekom. Milujúcim, tvorivým, takým, čo rozumie. Má veľký zmysel hľadať vhľad – poučenie, zorientovanie a aj scitlivenie. Na Slovensku mamičky rodia iba 1,69 dieťaťa za život… je preto významné získať informácie, dozvedieť sa o rodičovstve všetko dostupné. Všetko pravé a prirodzené. Všetko, čo rodičovstvo robí úspešným a šťastným. – My Vám to môžeme poskytnúť. – Aby ste si to všetko užili 🙂

Sme tu pre Vás, aby ste s našou pomocou dosiahli harmonický život s dieťaťom.

Certifikované odborníčky – emočná koučka, poradkyňa pre dojčenie a život s dieťaťom a lektorka Hypno-Pôrodu Vám poskytneme dokonalý vhľad, prípravu na rodičovstvo a na život s dieťaťom.

Predpôrodný kurz ako aj poradenstvo pre dojčenie sa opierajú o najnovšie poznatky odborníkov z oblastí zaoberajúcimi sa prenatálnym vývojom dieťaťa, prirodzeným pôrodom, neprerušeným kontaktom po pôrode, spontánnym prisatím/dojčením po pôrode a pokračovaním v spoločnom bytí matky s dieťaťom v ďalších mesiacoch a rokoch. Terapia EFT – emočný koučing pomôže dať dokopy Váš psychický stav, odstráni obavy, neistotu – a zvýši sebavedomie a „postaví na nohy“ Vašu sebadôveru.

Spoločné bytie je pojem, ktorý vystihuje stav, ktorý si dieťa po pôrode želá aj v ďalších mesiacoch a rokoch takisto. Očakáva spoločné bytie, blízkosť s matkou. Ak je matk ainformovaná, spontánne a  bezvýhradne to svojmu dieťaťu poskytuje. Tam vzniká harmónia. Obsahuje spokojnosť, radosť, hrdosť aj lásku.

Harmónia ako súlad túžob a očakávaní dieťaťa a matky vytvára v nich pocit šťastia. Z toho citovo, emočne profituje aj otec dieťaťa, starí rodičia aj ostatná rodina a aj priatelia. Ak by každý rodičovský pár hľadal predovšetkým harmóniu, bolo by na svete viac radosti a menej starostí a trápenia.

Tešíme sa na Vás…!