Predpôrodný kurz, termíny, ceny a typy kurzov

Vážení budúci rodičia,  

skupinové aj individuálne predpôrodné kurzy Vám poskytnú dokonalý vhľad do rodičovstva/materstva – ak ste v krásnej životnej fáze, kedy môžete povedať:   Č A K Á M E   B Á B O.   

V kurze  Č A K Á M E   B Á B O  získate nielen poučenie, ale aj sebadôveru, kompetenciu a z toho skvelý pocit istoty. 

Doprajte si pocit istoty. Doprajte svojmu dieťatku poučených rodičov – odmení sa Vám pokojom, dobrým saním mliečka, skvelým vývinom a výborným priberaním 🙂 – kedy plač bábätka vôbec nehrozí.

 

Nahliadnite nižšie na:  T R I   T Y P Y   K U R Z O V   A   I C H   C E N Y

 

 

 

T R I   T Y P Y  K U R Z O V  A  I C H  C E N Y   

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz   Č A K Á M E   B Á B O    v obci Drahovce  n a  d v e  s o b o t n é  p o p o l u d n i a       |||      max.   d e s a ť   p á r o v     |||    minimálne   p ä ť   p á r o v      |||    Najbližší termín: 15. jún + 22. jún 

Cena pre pár / mamičku: 50,- Eur

2 x sobota od 14.30 do 18.30 – 4 + 4 hodiny

|||   Kurz okrem poučenia ohľadom pôrodu, šestonedelia a života s bábätkom, dojčenie, spánok, pokoj či nepokoj, plač… atd. obsahuje aj základný emočný koučing

 |||   DÔLEŽITÉ: AK SA KURZ NENAPLNÍ (min. päť párov/mamičiek), POSÚVA SA O TÝŽDEŇ na 22. a 29. jún.

 

|||    Máte predstavu intímnejšieho kurzu? Od septembra sú Vám k dispozícii dva kurzy:

B/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O  pre  j e d e n  p á r  /  m a m i č k u   v pohodlí Vášho domova na dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h    |||   

Cena pre pár/mamičku: 120,- Eur 

|||    Kurz okrem rád k dojčeniu, prisávaniu atd. obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

 

C/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O    pre  d v a   p á r y /  d v e  m a m i č k y  na dve soboty (príp. dohodou nedeľa) v pohodlí Vášho domova vždy popoludní od 15.00 h (3 + 3 hodiny)   |||    Cena pre pár / mamičku: 80,- Eur 

 

 

|||  A K O   A   K E D Y   Z A P L A T I Ť  za skupinový kurz

Po odoslaní prihlášky e-mailom a jej prijatí a potvrdení z našej strany uskutočnite platbu resp. „manipulačný poplatok“ vo výške 15,- Eur.

Doplatok 35,- Eur za skupinový kurz je potrebné uhradiť 30 dní či viac dní pred jeho začiatkom – tým bude Vaše miesto na kurze  r e z e r v o v a n é. Takisto je možné zaplatiť za kurz celú sumu hneď po prihlásení sa naň.

Číslo účtu v Tatra banke: SK1911000000002924916085 (názov účtu: BONUM EST BONUM)

– Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo (mobil)

– Do poznámky prosím uveďte  svoje krstné meno a aktuálne priezvisko + dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takacova 28 11 2019

 

|||

B O N U S Y   K U   K U R Z O M :

|||    Kurz okrem rád k dojčeniu, prisávaniu atd. obsahuje aj koučing a tiež rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

|||    Popôrodné telefonické konzultácie s prítomnosťou koučingu sú pre mamy / rodičov od 9.30 do 22 h každý deň  v každom type kurzu  z a d a r m o .

|||    Osobné poradenstvo po pôrode iba za: 12,- Eur + cestovné náklady ( 0,25 Eur / km) 

 

|||

V Ý H O D A :

 Ak budúci  o c k o  b á b ä t k a  nemôže prísť na kurz v danom termíne, môže sa ho zúčastniť v nasledujúcom alebo inom termíne.

|||

D O B R E  V E D I E Ť : 

Ak sa kurz  n e n a p l n í  do siedmeho dňa pred jeho začiatkom, posúva sa o týždeň.

 

|||

B O N U S Y  P R E  M A M I Č K Y :

 1. V prvých hodinách/dňoch po narodení dieťatka opakovaná telefonická konzultácia (s podporou, s povzbudením) s poradkyňou gratis
 2. Kurz obsahuje aj komunikačné nástroje (ukážky, nácvik) pre komfort matky a dieťatka pri pôrode a neskôr + metóda pre sebakoučing

 

|||

 

T E R M Í N Y   S K U P I N O V Ý C H   K U R Z O V  

R O K  2 0 1 9   a   2 0 2 0

N a j b l i ž š í  k u r z  2x sobota: 15. jún + 22. jún – ak sa nenaplní: 22. jún + 29. jún

 

Ď a l š i e  k u r z y :

 • 2 x sobota: 17. 8. + 31. 8.
 • 2 x sobota: 12.10. + 19. 10.
 • 2 x sobota: 23.11. + 30.11.
 • 2 x sobota: 14.12. + 4.1.2020
 • Pri prihlasovaní na kurz, prosím napíšte DÁTUM VYBRANÉHO KURZU do kolonky: POZNÁMKY…

 


 

 

S K U P I N O V É  K U R Z Y 

Intímna nálada, maximálne 10 párov

Občerstvenie – ovocie, pitný režim a malá maškrta 

Priestor na prípadné otázky

Kurzom to nekončí, starám sa o Vás aj po ňom

 

O T Á Z K Y   A   O D P O V E D E 

O čom sa hovorí na kurze?

Prvá sobota: Privítanie, predstavenie – Úvod: k rodičovstvu, materstvu, postoje a nastavenia (20 min.) – dobré a problematické, očakávania a realita…    |||    Pôrod a hodiny po ňom 

Druhá sobota:  Život s bábätkom, dojčenie, spánok, vylučovanie, komunikácia, pokoj vs. nepokoj, spoločné bytie… a ďalšie dôležité deje, javy, momenty, časté nedorozumenia atd atp. 

 

Kde bude kurz?

Obec Drahovce, Miestny úrad, prvé poschodie

 

Koľko rodičovských párov je na kurze?

Maximálne   d e s a ť  a  minimálne  p ä ť.   

 

Kedy sa prihlásiť na kurz?

Prihláste sa kedykoľvek, hoci ste ešte iba v 3. mesiaci tehotenstva 🙂 Zabezpečte si svoje miesto na kurze čo najskôr manipulačným poplatkom 15,- Eur. Zvyšnú sumu doplatíte mesiac pred kurzom.

 

Nevyhovujú Vám termíny kurzov? Zvoľte individuálny kurz, platiť môžete na dvakrát. 

Dobre vedieť: Ak sa kurz nenaplní do siedmeho dňa pred jeho začiatkom, posúva sa o týždeň.

 

 

Z A U J Í M A V É  B O N U S Y :

 • Gratis telefonické konzultácie s poradkyňou pre dojčenie v dňoch po pôrode 
 • Zľava na popôrodné osobné poradenstvo (dojčenie atd) – iba 12,- Eur + cestovné (0,25 Eur/km)
 • Materiály k problematike, videá, články a iné po kurze na mail – VIP zóna výlučne pre účastníkov kurzu 
 • Automatické členstvo v uzatvorenej Fb skupine Harmonickí rodičia
 • Emočný koučing alebo terapia pôrodnej traumy za zvýhodnenú cenu ( – 50 % )

 

D Ô L E Ž I T É : 

Po prihlásení na kurz Vám Vašu prihlášku potvrdíme e-mailom, kde bude uvedené všetko, čo v danom čase potrebujete spolu so zmienkou o poplatku, ktorý je potrebné uhradiť do 48 hodín po prihlásení na kurz. Ide o manipulačný poplatok vo výške 15,- Eur, ktorý pokrýva nevyhnutné náklady spojené s organizáciou kurzu. Tento poplatok je nevratný. Ak si posuniete termín kurzu o mesiac a do kurzu, na ktorý ste sa prihlásili sú tri týždne a menej, manipulačný poplatok je potrebné zaplatiť nanovo.

Pri kurze A/ je doplatok: 35,- Eur. Túto sumu je potrebné zaplatiť najneskôr do 30 dní pred kurzom.

 

 

 

K T O  V E D I E  K U R Z  ?

Alena Kolesárová EFT Adv.

– certifikovaná poradkyňa pre dojčenie a harmonický život s bábätkom, prax 8 rokov

– dula v procese s dlhoročnými skúsenosťami v problematike pôrodu, prax 8 rokov

– certifikovaná emočná koučka – Emotional Freedom Techniques Advisor – poradkyňa emočnej slobody, prax 3 roky

 

Sprevádzam Vás Vaším materstvom.  Som s Vami kedykoľvek potrebujete.

Som s Vami v čomkoľvek.

Pred pôrodom aj po ňom aj v ďalších mesiacoch a rokoch, ktoré sú pred Vami.

Som žena-matka s osemročnou praxou v pomoci mamičkám/rodičom či už ide o rodenie alebo život s bábätkom. Od jari 2013 do leta 2018 som organizovala a poskytovala v Bratislave predpôrodné kurzy, kde som pripravila spolu s dulou na dobrý pôrod a harmonické materstvo/rodičovstvo okolo štyristo párov. Úspešne dojčiť som pomohla približne štyrom tisíckam matiek. Ako emočná koučka z matiek snímam prežité traumy. Emočný koučing je prítomný a pôsobí v každom poradenstve a takisto v kurze ČAKÁME BÁBO.

Nahliadnite do „Referencie“

Kurzom to však nekončí. Poskytnem telefonickú konzultáciu, osobné poradenstvo, podporu či koučing.

V každej chvíli Vášho rodičovstva som s Vami. 

 

 

|||

 

Čo zahŕňa cena kurzu?

 • samotný kurz – všetko potrebné a dôležité k pôrodu, všetko pre dobré spoločné bytie, úspešné dojčenie a pekný, harmonický život s bábätkom/dieťaťom – a ďalšie
 • emočný koučing
 • spoznanie a výučba úspešnej komunikácie v priebehu pôrodu, pred ním, po ňom, u lekára…
 • popôrodnú telef. konzultáciu obsahujúcu koučing
 • všetky rady, informácie a odporúčania dostanete aj v písomnej podobe na mail, aby ste sa mohli k nim kedykoľvek vrátiť

 

D Ô L E Ž I T É :

VRÁTENIE kurzovného –  predčasný pôrod, ochorenie… 

 • ak porodíte skôr a nestihnete prísť na skupinový kurz a do 3 dní po pôrode nám doručíte potvrdenie o pôrode a je to v čase min. 7 dní pred kurzom, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok, teda 35 Eur. Ak je to pred kurzom maximálne 6 dní, vrátime Vám za predpokladu potvrdenia o pôrode manipulačný poplatok 15 Eur a 20 % z ceny kurzovného t.j. 10 Eur, spolu: 25 Eur. Ak je to 5 dní a menej, kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • ak Vás hospitalizujú ako rizikovú rodičku alebo ak ochoriete a doručíte nám o tom potvrdenie a je to 7 dní pred kurzom – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok 15 Eur, teda 35 Eur. Ak je to 6 (vrátane dňa oznámenia a dňa kurzu) alebo 5 dní, vrátime Vám 20 % kurzovného (10 Eur) + manipulačný poplatok 15 Eur, čo je spolu: 25 Eur. Ak je to menej ako 6 dní, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • Ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

 


 

Prečítajte si  R E F E R E N C I E   R O D I Č O V  na kurz a poradenstvo:

Pármesačná referencia po prvej časti kurzu 22.9.: Pani Kolesárová, chcem Vám povedať, že ste nás v sobotu tak oslobodili od ťažkých otázok a neistoty, že sme si po príchode domov s manželom otvorili fľašku vínka, aby sme si na to oslobodenie pripili 🙂 Konečne vieme čo vlastne je dôležité, čo potrebuje bábätko naozaj a čo vôbec. Ďakujeme!  🙂

Referencia jún 2018: Neviem si predstaviť ako by som zvládla ten chaos v pôrodnici, ak by som nebola navštívila kurz ĆAKÁME BÁBO s Alenkou. Bola som pripravená na všetko, nič ma neuviedlo do rozpakov, vedela som čo a ako, čo je dôležité a čo je hlúposť (táranie k bradavkám, posudzovanie bradaviek až zastrašovanie ohľadom bradaviek) a bola som si istá ako na dojčenie. Ďakujem vám veľmi pekne, Alenka! (Zuzana K.) 

Referencia september 2018: Po týždňoch trápenia sa s našim malým synčekom nám pani Alenka pár dobrými radami a ukážkami zmenila uplakané bábatko na spokojné. Zatiaľ je to síce iba menej ako 24 hodín, ale malý neplače, negrcká, spokojne spinká v šatke a keď sa zobudí, tak si spievame a on sa usmieva. Je to pre nás veľká úľava a pritom stačilo tak málo, len my sme to nevedeli. Klopem na drevo, že to pôjde aj ďalej tak dobre. Monika Pokojná

Referencia marec 2017: V sobotu 25. 2. 2017 sme sa s manzelom zucasnili predporodneho kurzu a musim povedat, ze bol uzasny. Vela sme sa dozvedeli, najma manzel vedel velmi malo. Alenka je velka profesionalka vo svojom odbore. Velmi za to dakujeme a urcite veeelmi kurz Čakáme bábo kazdemu odporucam! Alena Kleinedler

Referencia po štyroch rokoch, október 2018: My sme s manzelom absolvovali Vas kurz este v r. 2013. Nic lepsie sme nemohli urobit, dokazom toho su nase tri deti, prve dve uspesne a bezproblemovo dojcene (dnes maju 4 a 3r.). Tretie babatko ma len 2 a pol tyzdna, radostne si uziva mliecko a maminu naruc. (a ja materstvo bez stresu…) Dodnes cerpam z Vasho kurzu, ktory mi okrem know how dodal optimizmus a sebaistotu v kazdodennych situaciach s babatkom… Patri Vam velka vdaka! Chceli by sme kurz dat ako darcek svagrovcom – rada by som ho dopriala bratovi s manzelkou. Cakaju v marci prve dietatko. Nech su aj oni taki spokojni ako my 🙂 Dakujeme Vam velmi pekne… … Lucia Joštová, mama troch detí

 

 

 

Svoje miesto na kurze si rezervujte prihláškou a platbou kurzovného. Platbu je potrebné vykonať najneskôr mesiac pred kurzom.

Pre viac info volajte 0903 777-859 alebo píšte na: alenakolesarova@gmail.com

 

Prihláste sa na kurz e-mailom na: alenakolesarova@gmail.com

P L A T O B N É   Ú D A J E

 1. Číslo účtu v TATRA banke: SK3311000000002924916085 (názov účtu BONUM EST BONUM)
 2. Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo
 3. Do poznámky prosím uveďte svoje krstné meno, aktuálne priezvisko a dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takáčová 04082019

Po pripísaní platby na náš účet Vám platbu potvrdíme – Vaše miesto na kurze je platbou rezervované. Otecko bábätka za vstup na kurz neplatí. Ak príde mama sama, kurzovné sa neznižuje.

 

Zideľam všetko s Vami. Som s Vami pred pôrodom, aj po ňom aj v ďalšom čase.