Predpôrodný kurz – termíny, ceny a typy kurzov

D Ô L E Ž I T É , N E P R E H L I A D N I T E :

Vážení rodičia, dovoľujeme si vám oznámiť, že skupinové predpôrodné kurzy v roku 2019 až do odvolania neposkytujeme. Ďakujeme za porozumenie.

Poskytujeme však individuálny kurz u Vás doma a tiež skupinový kurz v počte max dva páry, takisto u Vás doma. Nazrite nižšie.

Osobné poradenstvo pre dojčenie poskytujeme, tel. číslo: 0903 777 859 (www.laktacnaporadkynabratislava.sk)

 

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz  ČAKÁME BÁBO na  d v e  s o b o t y    |||    MOMENTÁLNE NEPOSKYTUJEME

Cena pre pár: 109,- Eur – prvá sobota od 14.00 do 18.00 h    |||   druhá sobota od 14.30 do 18.30 h   |||   Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

P o s k y t u j e m e :

B/  I n d i v i d u á l n y  kurz  ČAKÁME BÁBO pre  j e d e n   p á r  (čas dohodou) na dvakrát, dve soboty (príp. dohodou aj nedele) vždy popoludní od 15.00 h (4 + 4 hodiny) u vás doma    |||    Cena kurzu: 149,- Eur    |||    Kurz obsahuje základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

// V A R I A N T  kurzu B/ poskytujeme v domácom prostredí  a j  p r e  d v a  p á r yCena kurzu pre jeden pár: 109,- Eur

 


 

 

Prvá sobota: Úvod: k rodičovstvu, materstvu, osobné nastavenia, očakávania a realita… (poradkyňa)    |||    Pôrod a čas po ňom (dula)

Druhá sobota:  Život s bábätkom, dojčenie, spánok, vylučovanie, komunikácia… a ďalšie dôležité deje, javy, momenty (poradkyňa, emočná koučka)

Kde bude kurz? V Bratislave, na Kominárskej 2-4, v budove Dopravoprojektu

Maximálny počet rodičovských párov na kurze  je   s e d e m   a  minimálny   š t y r i.   

 

Dôležité: Ak sa kurz nenaplní do siedmeho dňa pred jeho začiatkom, posúva sa o týždeň.

 

 

T E R M Í N Y   S K U P I N O V Ý C H  K U R Z O V  na dve sobotné popoludnia

 

R O K  2 0 1 9

 • Skupinové kurzy pravdepodobne budeme ponúkať od jesene 2019.
 • 2 x sobota: 24. apríl + 4. máj
 • 2 x sobota: 22. + 29. jún
 • 2 x sobota: 7. + 14. september
 • 2 x sobota: 9. + 16. november

 

 • Iná možnosť: Ak Vám nevyhovuje termín kurzu s jeho druhou časťou, máte  m o ž n o s ť   zúčastniť sa jej neskôr, v ďalšom kurze, o pár týždňov neskôr.    
 • Ďalšia možnosť: Ak Vám termíny nevyhovujú, zvoľte individuálny kurz.   
 • Prihlasovanie na kurz: Prihláste sa kedykoľvek hoci ste ešte iba v 3. mesiaci tehotenstva 🙂 Zabezpečte si svoje miesto na kurze čo najskôr manipulačným poplatkom 15,- Eur. Zvyšnú sumu 94,- Eur doplatíte mesiac pred kurzom.

 

 

Účastníkom kurzu poskytujeme zaujímavé  B O N U S Y:

 • Gratis telefonické konzultácie s poradkyňou pre dojčenie po pôrode a po príchode domov
 • vyše 50% ZĽAVA na popôrodné osobné poradenstvo (dojčenie atd) – platba iba 20,- Eur, a to aj pre rodičov/matky v okolí Bratislavy do 20 km
 • Materiály k problematike, videá, články a iné na mail – VIP zóna výlučne pre účastníkov kurzu 
 • Automatické členstvo v uzatvorenej Fb skupine Harmonickí rodičia
 • Emočný koučing alebo terapia pôrodnej traumy za zvýhodnenú cenu ( – 50 % )

 

tehulka

SKUPINOVÉ KURZY

momentálne neposkytujeme.  

 

 

 

 

 

Sprevádzame Vás Vaším materstvom. Sme s Vami kedykoľvek potrebujete.

Pred pôrodom aj po ňom aj v ďalších mesiacoch a rokoch, ktoré sú pred Vami.

 

 

 

baby-1321548_1280

T Y P Y   A   C E N Y   K U R Z O V

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz  ČAKÁME BÁBO na   d v e  s o b o t y    |||    MOMENTÁLNE NEPOSKYTUJEME

Cena pre pár: 109,- Eur – prvá sobota od 14.00 do 18.00 h    |||   druhá sobota od 14.30 do 18.30 h   |||   Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr 

B/  I n d i v i d u á l n y  kurz  ČAKÁME BÁBO pre  j e d e n   p á r  (čas dohodou) na dvakrát, dve soboty (príp. dohodou aj nedele) vždy popoludní od 15.00 h (4 + 4 hodiny) u vás doma    |||    Cena kurzu: 149,- Eur    |||    Kurz obsahuje základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

// V A R I A N T  kurzu B/ poskytujeme v domácom prostredí  a j  p r e  d v a  p á r y. Cena kurzu pre jeden pár: 109,- Eur

 

–––

 

V kurze B/ stretnutie s dulou trvá 3 hodiny a stretnutie s poradkyňou-koučkou trvá 4 hodiny  vrátane koučovania. Kurz poskytujeme vždy v popoludňajších hodinách v sobotu alebo  po dohovore s rodičmi v nedeľu. 

 

Zaujímavá možnosť kombinácie kurzov: Kurz je možné si nakombinovať. Ak jednu časť chcete absolvovať v skupinovom kurze a druhú individuálne u vás doma, je to možné. Stačí napísať a spolu zvolíme termíny.

Dôležité: Po prihlásení na kurz Vám Vašu prihlášku potvrdíme e-mailom, kde bude uvedené všetko, čo v danom čase potrebujete spolu so zmienkou o poplatku, ktorý je potrebné uhradiť do 48 hodín po prihlásení na kurz. Ide o manipulačný poplatok vo výške 15,- Eur, ktorý pokrýva nevyhnutné náklady spojené s organizáciou kurzu. Tento poplatok je nevratný. Ak si posuniete termín kurzu o mesiac a do kurzu, na ktorý ste sa prihlásili sú tri týždne a menej, manipulačný poplatok je potrebné zaplatiť nanovo.

Pri kurze A/ je doplatok: 94,- Eur. Túto sumu je potrebné zaplatiť najneskôr do 30 dní pred kurzom.

 

Kurzom to však u nás nekončí. Postaráme sa o Vás aj po pôrode – poskytneme telefonickú konzultáciu, osobné poradenstvo, podporu či koučing.

V každej chvíli Vášho rodičovstva sme s Vami. 

Pracujeme na Vašej sebadôvere, sebaistote a dobrom pocite.

Podporujeme Vás.

 

Čo zahŕňa cena kurzu?

 • samotný kurz – všetko potrebné a dôležité k pôrodu, všetko pre úspešné dojčenie a pekný, harmonický život s bábätkom/dieťaťom – a ďalšie
 • emočný koučing
 • spoznanie a výučba úspešnej komunikácie v priebehu pôrodu, pred ním, po ňom, u lekára…
 • popôrodnú telef. konzultáciu obsahujúcu koučing
 • všetky rady, informácie a odporúčania dostanete aj v písomnej podobe na mail, aby ste sa mohli k nim kedykoľvek vrátiť

 

Dôležité:

VRÁTENIE kurzovného –  predčasný pôrod, ochorenie… 

 • ak porodíte skôr a nestihnete prísť na kurz a do 3 dní po pôrode nám doručíte potvrdenie o pôrode a je to v čase 7 dní pred kurzom, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok. Ak je to pred kurzom 6 až 3 dni, vrátime Vám za predpokladu potvrdenia o pôrode – 50 % z ceny kurzovného mínus manipulačný poplatok. Ak je to menej ako 3 dni pred kruzom, kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • ak Vás hospitalizujú ako rizikovú rodičku alebo ak ochoriete a doručíte nám o tom potvrdenie a je to 7 dní pred kurzom – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok. Ak je to 6 (vrátane dňa oznámenia a dňa kurzu) alebo 5 dní, vrátime Vám 50 % kurzovného mínus manipulačný poplatok. Ak je to menej ako 5 dní, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • Ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

 

Bonusy pre mamičky:

 1. V prvých hodinách/dňoch po narodení dieťatka opakovaná telefonická konzultácia (s podporou, s povzbudením) s poradkyňou gratis
 2. Komunikačné nástroje (ukážky, nácvik) pre komfort matky a dieťatka pri pôrode a neskôr + metóda pre sebakoučing

 

Prečítajte si  R E F E R E N C I E   R O D I Č O V  na kurz a poradenstvo:

Úplne čerstvá referencia po prvej časti kurzu 22.9.: Pani Kolesárová, chcem Vám povedať, že ste nás v sobotu tak oslobodili od ťažkých otázok a neistoty, že sme si po príchode domov s manželom otvorili fľašku vínka, aby sme si na to oslobodenie pripili 🙂 Konečne vieme čo vlastne je dôležité, čo potrebuje bábätko naozaj a čo vôbec. Ďakujeme!  🙂

Referencia apríl 2018: Neviem si predstaviť ako by som zvládla ten chaos v pôrodnici, ak by som nebola navštívila kurz ĆAKÁME BÁBO s Alenkou a dulou Ľudkou. Bola som pripravená na všetko, nič ma neuviedlo do rozpakov, vedela som čo a ako, čo je dôležité a čo je hlúposť (táranie k bradavkám, posudzovanie bradaviek až zastrašovanie ohľadom bradaviek) a bola som si istá ako na dojčenie. Ďakujem vám veľmi pekne, Alenka a Ľudka! (Zuzana K.) 

Referencia marec 2018: Po týždňoch trápenia sa s našim malým synčekom nám pani Alenka pár dobrými radami a ukážkami zmenila uplakané bábatko na spokojné. Zatiaľ je to síce iba menej ako 24 hodín, ale malý neplače, negrcká, spokojne spinká v šatke a keď sa zobudí, tak si spievame a on sa usmieva. Je to pre nás veľká úľava a pritom stačilo tak málo, len my sme to nevedeli. Klopem na drevo, že to pôjde aj ďalej tak dobre. Monika Pokojná

Referencia marec 2017: V sobotu 25. 2. 2017 sme sa s manzelom zucasnili predporodneho kurzu a musim povedat, ze bol uzasny. Vela sme sa dozvedeli, najma manzel vedel velmi malo. Pani Ludka a Alenka su velke profesionalky vo svojom odbore. Velmi im zato dakujeme a urcite veeelmi kurz Čakáme bábo kazdemu odporucam! Alena Kleinedler

Referencia po štyroch rokoch, október 2017: My sme s manzelom absolvovali Vas kurz este v r. 2013. Nic lepsie sme nemohli urobit, dokazom toho su nase tri deti, prve dve uspesne a bezproblemovo dojcene (dnes maju 4 a 3r.). Tretie babatko ma len 2 a pol tyzdna, radostne si uziva mliecko a maminu naruc. (a ja materstvo bez stresu…) Dodnes cerpam z Vasho kurzu, ktory mi okrem know how dodal optimizmus a sebaistotu v kazdodennych situaciach s babatkom… Patri Vam velka vdaka! Chceli by sme kurz dat ako darcek svagrovcom – rada by som ho dopriala bratovi s manzelkou. Cakaju v marci prve dietatko. Nech su aj oni taki spokojni ako my 🙂 Dakujeme Vam velmi pekne… … Lucia Joštová, mama troch detí

 

 

 

Svoje miesto na kurze si rezervujte prihláškou a platbou kurzovného. Platbu je potrebné vykonať  najneskôr mesiac pred kurzom.

Pre viac info volajte 0903 777-859 alebo píšte na: alenakolesarova@gmail.com

 

Najbližší skupinový kurz:  17. novembra a 24. novembra 2018

Prihláste sa na kurz e-mailom na:

alenakolesarova@gmail.com

ALEBO odtiaľto cez stránku: „prihlásenie na kurz“

P L A T O B N É   Ú D A J E

 1. Číslo účtu v TATRA banke: SK3311000000002924916085 (názov účtu BONUM EST BONUM)
 2. Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo
 3. Do poznámky prosím uveďte svoje krstné meno, aktuálne priezvisko a dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takáčová 04082018

Po pripísaní platby na náš účet Vám platbu potvrdíme – Vaše miesto na kurze je platbou rezervované. Otecko bábätka za vstup na kurz neplatí. Ak príde mama sama, kurzovné sa neznižuje.

 

N A Š A   P O N U K A  podrobnejšie tu: Obsah kurzu

 

Sme s Vami pred pôrodom, aj po ňom aj v ďalšom čase. 

 

 

 

Kurz vedú certifikované odborníčky:

 • Alena Kolesárová EFT adv. (uprostred) emočná koučka a poradkyňa pre harmonický život s dieťaťom, dojčenie, nosenie a príjemný život
 • Ľudmila Lichtneckerová – dula, detská sestra (nazrite do: O nás)

 

Sme tu pre Vás. Aby Váš život s bábätkom bol dobrý a pekný.