Predpôrodný kurz, termíny, ceny a typy kurzov

Vážení budúci rodičia, 

skupinové aj individuálne predpôrodné kurzy Vám poskytnú dokonalý vhľad do problematiky, ak ste v krásnej životnej fáze, kedy môžete povedať:   Č A K Á M E   B Á B O.   

 

V kurze nadobudnete nielen poučenie, ale aj sebadôveru, kompetenciu a z toho skvelý pocit sebaistoty. 

Porodiť a potom pekne, harmonicky žiť  s dieťaťom“

 

Doprajte svojmu dieťatku poučených rodičov – odmení sa Vám pokojom, dobrým vývinom a výborným priberaním 🙂 

Vaša laktula-dula

 

 

Alena Kolesárová EFT Advisor – certifikovaná poradkyňa pre dojčenie a harmonický život s bábätkom, dula v procese a tiež emočná koučka s viac ako osemročnou praxou v pomoci mamičkám/rodičom. Od jari 2013 do leta 2018 organizovala a poskytovala v Bratislave predpôrodné kurzy, kde pripravila na dobrý pôrod a pekné materstvo/rodičovstvo okolo štyristo párov. Úspešne dojčiť pomohla približne štyrom tisíckam matiek. Ako emočná koučka z matiek sníma prežité traumy. Emočný koučing nebadane pôsobí v každom poradenstve a taktiež v kurze. Nahliadnite do „Referencie“)

 

 

 

T Y P Y   A   C E N Y   K U R Z O V

 

A/  S k u p i n o v ý  kurz   Č A K Á M E   B Á B O    v obci Drahovce  n a  d v e  s o b o t n é  p o p o l u d n i a       |||      max.   d v a n á s ť   p á r o v     |||    minimálne   š e s ť   p á r o v      |||    Najbližší termín: 15. jún + 22. jún 

Cena pre pár: 50,- Eur – 2 x sobota od 14.30 do 18.30 – 4 + 4 hodiny h   |||   Kurz okrem poučenia ohľadom pôrodu, šestonedelia a života s bábätkom, dojčenie, spánok, pokoj či nepokoj, plač… atd. obsahuje aj základný emočný koučing

|||

Máte predstavu intímnejšieho kurzu? Od septembra Vám ho ponúkame:

B/   I n d i v i d u á l n y  kurz   Č A K Á M E   B Á B O  u vás doma  (čas dohodou) na dvakrát – dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h (Drahovce a okolie do 25 km)    |||   

Cena pre pár: 160,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

C/   Kurz   Č A K Á M E   B Á B O   v pohodlí domácnosti – u vás doma pre  d v a   alebo  t r i   p á r y   (čas dohodou) na dvakrát, dve soboty (príp. dohodou nedeľa) vždy popoludní od 15.00 h (3 + 3 hodiny)  u  vás  doma  (Piešťany a široké okolie)    |||    

Cena pre pár (mamičku): 90,- Eur    |||    Kurz obsahuje aj základný koučing ako aj rady ohľadom komunikácie pri pôrode a neskôr

|||

 

B O N U S Y  k osobným kurzom:

|||     Popôrodné telefonické konzultácie s koučingom sú od 9.30 do 22 h každý deň zadarmo v každom type kurzu.

|||    Osobné poradenstvo po pôrode do 12 hodín. Cena: 15,- Eur + cestovné náklady ( 0,25 Eur / km) 

 

|||

V Ý H O D A:

 Ak budúci ocko bábätka nemôže prísť na kurz v danom termíne, môže sa ho zúčastniť inokedy.

 

 

 

 


 

 

O T Á Z K Y   A   O D P O V E D E 

 

O čom sa hovorí na kurze?

Prvá sobota: Úvod: k rodičovstvu, materstvu, postoje a nastavenia (15 min.) – dobré a problematické, očakávania a realita…    |||    Pôrod a čas po ňom 

Druhá sobota:  Život s bábätkom, dojčenie, spánok, vylučovanie, komunikácia, spoločné bytie… a ďalšie dôležité deje, javy, momenty 

Miesto kurzu: Obec Drahovce

Maximálny počet rodičovských párov na kurze  je   d v a n á s  ť  a  minimálny  š e s ť.   

Dobre vedieť: Ak sa kurz nenaplní do siedmeho dňa pred jeho začiatkom, posúva sa o týždeň.

Dobrá možnosť: Ak Vám termíny nevyhovujú, zvoľte individuálny kurz, platiť môžete na dvakrát.  

Prihlasovanie na kurz: Prihláste sa kedykoľvek hoci ste ešte iba v 3. mesiaci tehotenstva 🙂 Zabezpečte si svoje miesto na kurze čo najskôr manipulačným poplatkom 15,- Eur. Zvyšnú sumu doplatíte mesiac pred kurzom.

 

 

T E R M Í N Y   A   M I E S T A   S K U P I N O V Ý C H   K U R Z O V  v Drahovciach na dve sobotné popoludnia

R O K  2 0 1 9

 • 2x sobota: 15. jún + 22. jún

Ďalšie kurzy:

 • JEDINÝ LETNÝ KURZ – 2x sobota: 17. august + 31. august
 • 2 x sobota: 21. september + 28. september
 • 2 x sobota: 26. október + 9. november
 • 2 x sobota: 30. november + 7. december
 • DÁTUM VYBRANÉHO KURZU PROSÍM NAPÍŠTE DO KOLONKY: POZNÁMKY…

 

 

Účastníkom kurzu poskytujeme zaujímavé  B O N U S Y:

 • Gratis telefonické konzultácie s poradkyňou pre dojčenie v dňoch po pôrode 
 • Zľava na popôrodné osobné poradenstvo (dojčenie atd) – iba 15,- Eur + cestovné (0,25 Eur/km)
 • Materiály k problematike, videá, články a iné po kurze na mail – VIP zóna výlučne pre účastníkov kurzu 
 • Automatické členstvo v uzatvorenej Fb skupine Harmonickí rodičia
 • Emočný koučing alebo terapia pôrodnej traumy za zvýhodnenú cenu ( – 50 % )

 

tehulka

SKUPINOVÉ KURZY 

kurz každý mesiac a cez prázdniny jeden   

 

 

 

 

 

Sprevádzam Vás Vaším materstvom. Som s Vami kedykoľvek potrebujete.

Pred pôrodom aj po ňom aj v ďalších mesiacoch a rokoch, ktoré sú pred Vami.

 

 

 

 

 

 


 

 

Prvá sobota: Úvod: k rodičovstvu, materstvu, osobné nastavenia, očakávania a realita…    |||    Pôrod a čas po ňom 

Druhá sobota:  Život s bábätkom, dojčenie, spánok, vylučovanie, komunikácia, spoločné bytie… zákonitosti, nastavenia atp. a ďalšie dôležité deje, javy, momenty 

Miesto kurzu: V obci Drahovce v budove Miestneho úradu

Maximálny počet rodičovských párov na kurze  je  d v a n á s ť  a  minimálny  š e s ť.   

Dôležité: Ak sa kurz nenaplní do siedmeho dňa pred jeho začiatkom, posúva sa o týždeň.

 

T E R M Í N Y   S K U P I N O V Ý C H  K U R Z O V  na dve sobotné popoludnia

R O K  2 0 1 9

 • 2x sobota: 15. máj + 22. jún
 • 2x sobota: 17. august + 31. august
 • 2x sobota: 21. september + 28. september
 • 2 x sobota: 26. október + 9. november
 • 2 x sobota: 30. november + 7. december

–––

 

Zaujímavá možnosť kombinácie kurzov: Kurz je možné si skombinovať. Ak jednu časť chcete absolvovať v skupinovom kurze a druhú individuálne u vás doma, je to možné. Stačí napísať a spolu zvolíme termíny.

Dôležité: Po prihlásení na kurz Vám Vašu prihlášku potvrdíme e-mailom, kde bude uvedené všetko, čo v danom čase potrebujete spolu so zmienkou o poplatku, ktorý je potrebné uhradiť do 48 hodín po prihlásení na kurz. Ide o manipulačný poplatok vo výške 15,- Eur, ktorý pokrýva nevyhnutné náklady spojené s organizáciou kurzu. Tento poplatok je nevratný. Ak si posuniete termín kurzu o mesiac a do kurzu, na ktorý ste sa prihlásili sú tri týždne a menej, manipulačný poplatok je potrebné zaplatiť nanovo.

Pri kurze A/ je doplatok: 40,- Eur. Túto sumu je potrebné zaplatiť najneskôr do 30 dní pred kurzom.

 

Kurzom to však u nás nekončí. Postaráme sa o Vás aj po pôrode – poskytneme telefonickú konzultáciu, osobné poradenstvo, podporu či koučing.

V každej chvíli Vášho rodičovstva sme s Vami. 

Pracujeme na Vašej sebadôvere, sebaistote a dobrom pocite.

Podporujeme Vás.

 

Čo zahŕňa cena kurzu?

 • samotný kurz – všetko potrebné a dôležité k pôrodu, všetko pre dobré spoločné bytie, úspešné dojčenie a pekný, harmonický život s bábätkom/dieťaťom – a ďalšie
 • emočný koučing
 • spoznanie a výučba úspešnej komunikácie v priebehu pôrodu, pred ním, po ňom, u lekára…
 • popôrodnú telef. konzultáciu obsahujúcu koučing
 • všetky rady, informácie a odporúčania dostanete aj v písomnej podobe na mail, aby ste sa mohli k nim kedykoľvek vrátiť

 

D Ô L E Ž I T É :

VRÁTENIE kurzovného –  predčasný pôrod, ochorenie… 

 • ak porodíte skôr a nestihnete prísť na skupinový kurz a do 3 dní po pôrode nám doručíte potvrdenie o pôrode a je to v čase min. 7 dní pred kurzom, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok, teda 40 Eur. Ak je to pred kurzom maximálne 6 dní, vrátime Vám za predpokladu potvrdenia o pôrode manipulačný poplatok 15 Eur a 25 % z ceny kurzovného t.j. 25 % = 10 Eur, spolu: 25 Eur. Ak je to 5 dní a menej, kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • ak Vás hospitalizujú ako rizikovú rodičku alebo ak ochoriete a doručíte nám o tom potvrdenie a je to 7 dní pred kurzom – vrátime Vám celé kurzovné mínus manipulačný poplatok 15 Eur. Ak je to 6 (vrátane dňa oznámenia a dňa kurzu) alebo 5 dní, vrátime Vám 25 % kurzovného + manipulačný poplatok (25 Eur). Ak je to menej ako 6 dní, kam sa započítava aj deň oznámenia, nie však deň kurzu – kurzovné sa z prevádzkových dôvodov nevracia.
 • Ďakujeme za rešpektovanie týchto podmienok.

 

Bonusy pre mamičky:

 1. V prvých hodinách/dňoch po narodení dieťatka opakovaná telefonická konzultácia (s podporou, s povzbudením) s poradkyňou gratis
 2. Komunikačné nástroje (ukážky, nácvik) pre komfort matky a dieťatka pri pôrode a neskôr + metóda pre sebakoučing

 

Prečítajte si  R E F E R E N C I E   R O D I Č O V  na kurz a poradenstvo:

Pármesačná referencia po prvej časti kurzu 22.9.: Pani Kolesárová, chcem Vám povedať, že ste nás v sobotu tak oslobodili od ťažkých otázok a neistoty, že sme si po príchode domov s manželom otvorili fľašku vínka, aby sme si na to oslobodenie pripili 🙂 Konečne vieme čo vlastne je dôležité, čo potrebuje bábätko naozaj a čo vôbec. Ďakujeme!  🙂

Referencia jún 2018: Neviem si predstaviť ako by som zvládla ten chaos v pôrodnici, ak by som nebola navštívila kurz ĆAKÁME BÁBO s Alenkou. Bola som pripravená na všetko, nič ma neuviedlo do rozpakov, vedela som čo a ako, čo je dôležité a čo je hlúposť (táranie k bradavkám, posudzovanie bradaviek až zastrašovanie ohľadom bradaviek) a bola som si istá ako na dojčenie. Ďakujem vám veľmi pekne, Alenka! (Zuzana K.) 

Referencia september 2018: Po týždňoch trápenia sa s našim malým synčekom nám pani Alenka pár dobrými radami a ukážkami zmenila uplakané bábatko na spokojné. Zatiaľ je to síce iba menej ako 24 hodín, ale malý neplače, negrcká, spokojne spinká v šatke a keď sa zobudí, tak si spievame a on sa usmieva. Je to pre nás veľká úľava a pritom stačilo tak málo, len my sme to nevedeli. Klopem na drevo, že to pôjde aj ďalej tak dobre. Monika Pokojná

Referencia marec 2017: V sobotu 25. 2. 2017 sme sa s manzelom zucasnili predporodneho kurzu a musim povedat, ze bol uzasny. Vela sme sa dozvedeli, najma manzel vedel velmi malo. Alenka je velka profesionalka vo svojom odbore. Velmi za to dakujeme a urcite veeelmi kurz Čakáme bábo kazdemu odporucam! Alena Kleinedler

Referencia po štyroch rokoch, október 2018: My sme s manzelom absolvovali Vas kurz este v r. 2013. Nic lepsie sme nemohli urobit, dokazom toho su nase tri deti, prve dve uspesne a bezproblemovo dojcene (dnes maju 4 a 3r.). Tretie babatko ma len 2 a pol tyzdna, radostne si uziva mliecko a maminu naruc. (a ja materstvo bez stresu…) Dodnes cerpam z Vasho kurzu, ktory mi okrem know how dodal optimizmus a sebaistotu v kazdodennych situaciach s babatkom… Patri Vam velka vdaka! Chceli by sme kurz dat ako darcek svagrovcom – rada by som ho dopriala bratovi s manzelkou. Cakaju v marci prve dietatko. Nech su aj oni taki spokojni ako my 🙂 Dakujeme Vam velmi pekne… … Lucia Joštová, mama troch detí

 

 

 

Svoje miesto na kurze si rezervujte prihláškou a platbou kurzovného. Platbu je potrebné vykonať najneskôr mesiac pred kurzom.

Pre viac info volajte 0903 777-859 alebo píšte na: alenakolesarova@gmail.com

 

Prihláste sa na kurz e-mailom na:

alenakolesarova@gmail.com

ALEBO odtiaľto cez stránku: „prihlásenie na kurz“

P L A T O B N É   Ú D A J E

 1. Číslo účtu v TATRA banke: SK3311000000002924916085 (názov účtu BONUM EST BONUM)
 2. Ako variabilný symbol uveďte Vaše tel. číslo
 3. Do poznámky prosím uveďte svoje krstné meno, aktuálne priezvisko a dátum vybraného kurzu. Príklad: Eva Takáčová 04082019

Po pripísaní platby na náš účet Vám platbu potvrdíme – Vaše miesto na kurze je platbou rezervované. Otecko bábätka za vstup na kurz neplatí. Ak príde mama sama, kurzovné sa neznižuje.

 

Zideľam všetko s Vami. Som s Vami pred pôrodom, aj po ňom aj v ďalšom čase.